Hotline: 0912 849 768
Quạt hút khói

Quạt hút khói

: Là quạt dùng dùng để hút khói nóng từ nồi hơi ra để thổi vào ống khói. Tác dụng của quạt này là làm thông thoáng buồng đốt cho nhiên liệu cháy dễ dàng và dòng khí khói chuyển động ổn định.

Thông tin liên hệ

Thông báo