Hotline: 0912 849 768
Hệ thống đường ống dẫn hơi cho dây chuyên may

Hệ thống đường ống dẫn hơi cho dây chuyên may

Hiện nay, ở nước ta, ngành công nghiệp dệt may có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, không chỉ phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao, phong phú và đa dạng của con người, mà còn giải quyết việc làm cho xã hội, đóng góp nhiều cho ngân sách quốc gia

Thông tin liên hệ

Thông báo