Hotline: 0912 849 768
Ghi lò

Ghi lò

Được đùng để đỡ than, củi. Ghi lò chịu sức nóng lớn nhất do nhiệt của nhiên liệu sinh ra

Thông tin liên hệ

Thông báo