Hotline: 0912 849 768
Can nhiệt

Can nhiệt

Để đảm bảo hoạt động của nồi hơi được ổn định và hiệu quả, các phụ kiện nồi hơi giữ vai tò quan trọng như: Can nhiệt , bộ sấy điện, van điều áp, các thiết bị xử lý nước nồi hơi, điều chỉnh áp suất nồi hơi,.

Thông tin liên hệ

Thông báo